دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دادستان عمومی انقلاب قزوین
برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از تجمعات مردمی/ خانواده‌ها نسبت به‌حضور فرزندانشان دقت کنند

دادستان قزوین تاکید کرد

برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از تجمعات مردمی/ خانواده‌ها نسبت به‌حضور فرزندانشان دقت کنند

دادستان عمومی انقلاب قزوین گفت: خانواده‌ها نسبت حضور فرزندانشان دقت بیشتری داشته باشند؛ چراکه برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از تجمع مردمی صورت خواهد گرفت و قطع یقین سوءاستفاده کنندگان خود را در درون جمعیت پنهان می‌کنند.