چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : داداندیش
حکم وزیر ارشاد برای همسر رئیس دفتر رئیس جمهور +عکس

داد اندیش مشاور وزیر فرهنگ وارشاد در امور اجتماعی شد؛

حکم وزیر ارشاد برای همسر رئیس دفتر رئیس جمهور +عکس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه مشاوران وزیر در امور اجتماعی و امور بانوان را منصوب کرد.