سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خویینی ها
چرا خوئینی‌ها، خاطرات هاشمی رفسنجانی را زیر سوال برد؟

هاشمی و خاطراتی که واقعیت ندارد؛

چرا خوئینی‌ها، خاطرات هاشمی رفسنجانی را زیر سوال برد؟

این که در این برهه از زمان، که فعالان جریان اصلاحات در کنار جریان موسوم به اعتدال، قصد «اسطوره سازی» از هاشمی رفسنجانی را دارند، «مرشد سیاسی» اصلاحات، نقد هاشمی را کلید می زند، قابل تامل است.