چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خونگیری مشکوک در تاکستان
خونگیری مشکوک از دانش‌آموزان تاکستانی/ فرد خاطی دستگیر شد

صبح قزوین گزارش می‌دهد؛

خونگیری مشکوک از دانش‌آموزان تاکستانی/ فرد خاطی دستگیر شد

حال باید منتظر بود تا مشخص شود چه کسی در این شهر پاسخگوی اینگونه اقدامات خودسرانه و‌ شوکه کننده خواهد بود؟!