سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خوندهی در ماه محرم
ساعات پذیرش انتقال خون قزوین در روز تاسوعا و عاشورا اعلام شد

به مناسبت ماه محرم؛

ساعات پذیرش انتقال خون قزوین در روز تاسوعا و عاشورا اعلام شد

به مناسبت ماه محرم ساعات پذیرش انتقال خون قزوین در روز تاسوعا و عاشورا اعلام شد.