چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خون بندناف
ذخیره‌سازی 800مورد سلول‌های بنیادی خون ‌بندناف در قزوین

مدیر بانک خون‌ بندناف جهاد دانشگاهی استان اعلام کرد:

ذخیره‌سازی 800مورد سلول‌های بنیادی خون ‌بندناف در قزوین

مدیر بانک خون‌ بندناف جهاد دانشگاهی قزوین گفت: تاکنون بیش از 800 مورد ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون ‌بندناف نوزادان در استان قزوین انجام‌شده است.