جمعه 4 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خوشبختی
آرامش بعد از ازدواج در سایه شناخت و آگاهی پیش از ازدواج

صبح قزوین گزارش می‌دهد؛

آرامش بعد از ازدواج در سایه شناخت و آگاهی پیش از ازدواج

شناخت و آگاهی اصولی و در چارجوب خانواده، شاید تنها عامل تضمین کننده خوشبختی و سعادت در زندگی نباشد اما بدون شک نقش تاثیر گذاری در درک شخصیت طرف مقابل و بروز عکس العمل مناسب در مواجهه با شرایط مختلف دارد.

seperator
اجتناب از منفی‌نگری مهم‌ترین راهکار رسیدن به خوشبختی است

کارشناس مسائل خانواده در رسانه ملی:

اجتناب از منفی‌نگری مهم‌ترین راهکار رسیدن به خوشبختی است

کارشناس مسائل خانواده در رسانه ملی گفت: اولین راهکار برای رسیدن به خوشبختی، اجتناب از منفی‌نگری است بنابراین از همان دوران کودکی به فرزندان خود یاد دهید تا همیشه قسمت پر لیوان را ببینند.