چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خواهران منصوریان
واکنش الهام چرخنده به ادعای جنجالی خواهران منصوریان

اینستاپست؛

واکنش الهام چرخنده به ادعای جنجالی خواهران منصوریان

الهام چرخنده با انتشار پستی در فضای مجازی، نسبت به ادعای جنجالی خواهران منصوریان واکنش نشان داد.