سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خواهر شهید شالباف
اربعین فرصتی است تا به درک پیام‌های عاشورا دست پیدا کنیم

خواهر شهیدان شالباف در مسیر پیاده روی:

اربعین فرصتی است تا به درک پیام‌های عاشورا دست پیدا کنیم

خواهر شهیدان شالباف در مسیر پیاده روی گفت: چهل روز پس از شهادت امام حسین(ع) و روز اربعین، فرصتی است تا به درک واقعیت‌های عاشورا برسیم.

seperator
قدرت شیعه در اربعین تجلی می یابد

خواهر شهیدان شالباف:

قدرت شیعه در اربعین تجلی می یابد

خواهر شهیدان شالباف ابراز کرد: اربعین به عنوان نمادی از قدرت شیعه دارای ارزش و اهمیت است.