پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خواب زمستانی
عکس/ خواب زمستانی شهرداری تهران پس از بارش برف

بحران مدیریت؛

عکس/ خواب زمستانی شهرداری تهران پس از بارش برف

اوضاع نابسامان برخی از مناطق تهران با گذشت 48 ساعت پس از بارش برف