دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خمحرومان
جمع‌آوری بیش از هشت میلیارد تومان زکات/ 68 درصد زکات به محرومان اختصاص یافت

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اعلام کرد:

جمع‌آوری بیش از هشت میلیارد تومان زکات/ 68 درصد زکات به محرومان اختصاص یافت

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: بررسی هزینه کرد زکات استان طی 9 ماهه سال جاری نشان می‌دهد که 68 درصد از زکات جمع آوری شده برای امور محرومان و 32 درصد برای پروژه‌های عمرانی هزینه شده است.