سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خلوص آکار
ایران و ترکیه لنگر ثبات در منطقه هستند

روحانی در دیدار رییس ستاد ارتش ترکیه:

ایران و ترکیه لنگر ثبات در منطقه هستند

رییس‌ جمهور گفت: نتیجه هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی، گسترش ناامنی و بی‌ثباتی است.