دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خطوط هوایی
 سپاه چگونه آسمان ایران را امن‌ترین خطوط هوایی جهان کرد + جزئیات

به‌مناسبت تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی

سپاه چگونه آسمان ایران را امن‌ترین خطوط هوایی جهان کرد + جزئیات

۳۰ سال پیش در چنین روزی سپاه حفاظت هواپیمایی به‌دستور امام راحل تشکیل می‌شود و از آن تاریخ به بعد هیچ هواپیماربایی موفقی در کشور صورت نگرفته است.