چهار شنبه 27 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : خطوط انتقال گاز در قزوین
خطوط نفت و گاز داخل شهر باید منتقل شود

نائب رئیس شورای شهر قزوین:

خطوط نفت و گاز داخل شهر باید منتقل شود

نائب رئیس شورای شهر قزوین گفت: خطوط نفت و گازی که مبدأ آن شهر ری بوده و از قزوین می‌گذرد، همانند یک بمب ساعتی نهفته در دل شهر قزوین است که باید منتقل شود.