دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خصوصیت خوب غربی ها
خصوصیت خوب غربی ها از منظر رهبر انقلاب +فیلم

در یکی از سخنرانی های رهبری مطرح شد:

خصوصیت خوب غربی ها از منظر رهبر انقلاب +فیلم

مقام معظم رهبری از مسئله خطرپذیری و خصوصیت خوب غربی‌ها سخن گفتند.