شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خزان خالی
روحانی پولدارتر از خاتمی و احمدی نژاد + تصویر

واقعیت‌هایی که درباره درآمدهای نفتی نمی دانید

روحانی پولدارتر از خاتمی و احمدی نژاد + تصویر

مجموع درآمد‌های ریالی نفتی ۵ ساله دولت حسن روحانی نزدیک به درآمد ۱۶ ساله دولت‌های احمدی‌نژاد و خاتمی است