پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خرید اسلحه
پشت پرده خرید مشکوک اسلحه توسط اعراب حاشیه خلیج فارس+ تصاویر

گزارش؛

پشت پرده خرید مشکوک اسلحه توسط اعراب حاشیه خلیج فارس+ تصاویر

تابستان 2016،برخی رسانه های اوکراینی اعلام کردند کار روی تولید یک موشک بالستیک ادامه داشته و هزینه تحقیق توسط یک مشتری نامشخص خارجی پرداخت شده است.