جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خروج آمریکا از برجام
 رئیسی; کشور نباید اسیر برجام شود

نباید بر اساس توهمات، کشور را متوقف کنیم

رئیسی; کشور نباید اسیر برجام شود

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیت های عظیم داخلی برای پیشرفت کشور گفت: نباید جامعه را اسیر برجام کنیم به گونه ای که با یک اخم آمریکا و خروج آن، کشور متوقف شود.

seperator
آیا خروج آمریکا از برجام مانع گزارش‌دهی وزارت‌خارجه به مجلس می‌شود؟

سیدحسین نقوی‌حسینی تشریح کرد:

آیا خروج آمریکا از برجام مانع گزارش‌دهی وزارت‌خارجه به مجلس می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس وضعیت ارائه گزارش‌های وزارت خارجه پس از خروج آمریکا از برجام به مجلس را تشریح کرد.