شنبه 2 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خرم آبادی
برخی مسئولان فضای مجازی در حوادث اخیرمسئولند

معاون دادستان کل کشور:

برخی مسئولان فضای مجازی در حوادث اخیرمسئولند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کسانی که از فعالیت پایگاه‌های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین جلوگیری نکردند باید وفق مقررات مجازات شوند والا بابت قصورخود عذرخواهی کنند.