پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خدمات پست قزوین
توزیع ماهانه 28 هزار مرسوله پستی/ بودجه عمرانی ما بسیار ناچیز است

رئیس اداره پست شهرستان تاکستان اعلام کرد:

توزیع ماهانه 28 هزار مرسوله پستی/ بودجه عمرانی ما بسیار ناچیز است

رئیس اداره پست شهرستان تاکستان گفت: با توجه به خدمات گسترده پست و تعداد بالای ارباب رجوع بودجه عمرانی تخصیص یافته به پست بسیار ناچیز است.