یکشبه 6 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خجالت نکش
از ذائقه سطحی‌ات «خجالت نکش» + عکس

یادداشتی بر فیلم «خجالت نکش»؛

از ذائقه سطحی‌ات «خجالت نکش» + عکس

چیزی که در این میان، نگران کننده است، پایین آمدن ذائقه هنری مردمی است که در طول سال، هر خوراکی را روانه چشم ها و ذهن هایشان می کنند. همان هایی که پای برخی سریال های سطحی می نشینند.