دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خبرنگاران انقلابی
بی مهری برخی مسئولان نباید موجب تضعیف روحیه خبرنگاران شود

معاون هماهنگ کننده سپاه استان قزوین:

بی مهری برخی مسئولان نباید موجب تضعیف روحیه خبرنگاران شود

معاون اجرایی سپاه استان قزوین گفت: خبرنگاران کار بزرگ و ارزشمندی در جامعه انجام می‌دهند و در این انجام وظیفه بعضا با کم لطفی و بی‌مهری برخی مسئولان مواجه می‌شوند؛ اما این امر نباید در تضعیف روحیه خبرنگاران تاثیر بگذارد.