یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خانواده شهید حججی در قزوین
شهدا را سلیقه‌ای معرفی نکنیم

پدر شهید "محسن حججی" در قزوین:

شهدا را سلیقه‌ای معرفی نکنیم

پدر شهید حججی در قزوین گفت: زنده نگاهداشتن یاد و خدای شهدا وظیفه اصلی ماست، ابتدا باید آنها را به درستی بشناسیم و سخنان ما سلیقه ای نباشد و براساس واقعیت آنها را در کتاب و نوشته‌ها به تصویر بکشیم.