سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خانه معلم قزوین
پذیرش بیش از  27 هزار نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان

مدیرکل آموزش و‌ پرورش قزوین خبر داد:

پذیرش بیش از 27 هزار نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان

مدیرکل آموزش و‌ پرورش قزوین از پذیرش 27 هزار و 301 نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان خبر داد.