شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خاندان سعودی
پشت پرده مرموز بازداشت شاهزادگان و مسئولان سعودی چیست؟

تحلیل خبرگزاری رویترز؛

پشت پرده مرموز بازداشت شاهزادگان و مسئولان سعودی چیست؟

خبرگزاری رویترز بازداشت شاهزادگان، وزیران و مقام‌های کنونی و پیشین عربستان سعودی را اقدامی پیشگیرانه برای حذف چهره‌های قدرتمند سیاسی دانست.