یکشبه 3 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خام فروشی
چگونه کالای چینی دنیا را قبضه کرد؟ «اینجا خام‎فروشی ممنوع است»

«تجربه جهانی حمایت از تولید»؛

چگونه کالای چینی دنیا را قبضه کرد؟ «اینجا خام‎فروشی ممنوع است»

چین که امروز به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده، سیاست اولش که تمام سیاستهای بعدی باید تحت امر آن باشد، حمایت از تولید است.