سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خادمان افتخاری
استرس ناشی از فشار اقتصادی، پرخاشگری درجامعه را افزایش داده است

پژوهشگر علوم روانشناسی:

استرس ناشی از فشار اقتصادی، پرخاشگری درجامعه را افزایش داده است

پژوهشگر علوم روانشناسی گفت: متاسفانه شمار افراد دارای اختلالات روحی و روانی در حال افزایش است و دو علت اصلی ایجاد پرخاشگری، تحریک عصبی و فشار عصبی است.