پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حیفا
تل‌آویو و حیفا زیر سایه کدام موشک‌های ایرانی قرار دارند؟

موشک زلزال را بهتر بشناسیم؛

تل‌آویو و حیفا زیر سایه کدام موشک‌های ایرانی قرار دارند؟

قدرت موشکی ایران اکنون یکی از دستاورد‌های بزرگ جمهوری اسلامی در عرصه فناوری‌های نظامی و قدرت دفاعی کشور است.