سه شبه 27 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حیات وحش در قزوین
افزایش ۳۵ درصدی حیات وحش در استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین خبر داد:

افزایش ۳۵ درصدی حیات وحش در استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: سرشماری زمستانه حیات وحش استان قزوین در 6 منطقه انجام و آن نسبت به 3سال گذشته 35درصد افزایش جمعیت حیات وحش را نشان می‌دهد.