دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حوادث کار در قزوین
سقوط از ارتفاع بیشترین عامل حوادث کار در قزوین

رئیس بازرسی اداره کار استان اعلام کرد:

سقوط از ارتفاع بیشترین عامل حوادث کار در قزوین

رییس بازرسی کاراداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: سقوط از ارتفاع و لغزیدن در کارگاه‌ها با 46 درصد بیشترین عامل حوادث ناشی از کار در قزوین است.