یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حمله به طلاب
فرد ضارب روحانی آمر به معروف دستگیر شد

در شهرستان البرز؛

فرد ضارب روحانی آمر به معروف دستگیر شد

با پیگیری نیروهای امنیتی شهرستان البرز و با دستور دادستان شهر الوند این ضارب توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

seperator
ضارب طلبه الوندی با قرار تامین به زندان معرفی شد

دادستان شهرستان البرز:

ضارب طلبه الوندی با قرار تامین به زندان معرفی شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: ضارب طلبه الوندی به اتهام جرح و قدرت نمایی با چاقو با قرار تامین به زندان معرفی شد.