شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حلوص آکارا
۳ نکته از سفر مهم رئیس ستاد ارتش ترکیه به ایران

گزارش؛

۳ نکته از سفر مهم رئیس ستاد ارتش ترکیه به ایران

رئیس ستاد ارتش ترکیه در سفر به ایران نکات مهمی را بیان کرده است؛ در این گزارش، نگاهی کوتاه به این نکات خواهیم داشت.