شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حق میزبانی
دلیل سکوت عجیب فدراسیون فوتبال در قبال سعودی‌ها چیست؟

کاش پای تیم های اصفهانی در میان بود؛

دلیل سکوت عجیب فدراسیون فوتبال در قبال سعودی‌ها چیست؟

شاید اگر پای تیم های اصفهانی در پرونده زورگویی کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان بود، باند اصهفان نشین فدراسیون فوتبال بیش از این دست به کار شده و تلاش می کردند که هر طور شده حق میزبانی به فوتبال ایران بازگردد.