یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حق سرپرستی
دولت آذربایجان از عزاداران حسینی انتقام گرفت

گزارش؛

دولت آذربایجان از عزاداران حسینی انتقام گرفت

«کمیته امور خانواده و مسایل زنان و کودکان» جمهوری آذربایجان، لایحه تدوین کرد که براساس آن والدینی که کودکانشان را به مراسم عزاداری عاشورا می برند، از حق سرپرستی کودک خود محروم شوند.