جمعه 30 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حفاران غیر مجاز
حفاران غیرمجاز محوطه‌های تاریخی دستگیر شدند

در شهرستان آوج؛

حفاران غیرمجاز محوطه‌های تاریخی دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز محوطه‌های تاریخی در شهرستان آوج دستگیر شدند.