چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حضوردشمن شکن
حضور دشمن شکن مردم بوئین زهرا در راهپیمایی روز قدس

گزارش تصویری

حضور دشمن شکن مردم بوئین زهرا در راهپیمایی روز قدس

مردم ولایتمدار و روزه دار بوئین زهرا با حضور خود در راهپیمایی و صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بار دیگر انزجار خود را از صهیونیسم جهانی به نمایش گذاشتند.