پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : حضرت عیسی
کدام سریال ایرانی به پاپ اهدا شد؟

برشی از تاریخ

کدام سریال ایرانی به پاپ اهدا شد؟

همه‌ی افسانه‌هایی که برای حضرت عیسی درست کرده‌اند، مربوط به محیط غرب است. در محیط شرق، جز همان داستانهای اوّلیه که در مورد تولّد حضرت عیسی - و چند مطلبِ با تحریفِ دیگر - است، ظاهراً چیز دیگری ندارند.