دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حشمت قنبری
کسی که در یک هیئت مداحی و سخنرانی می کند، خود باید تجسم اخلاق باشد/ چهار ویژگی که نباید هیئت امام حسین (ع) داشته باشد

گفتگوی تفصیلی با حشمت الله قنبری؛

کسی که در یک هیئت مداحی و سخنرانی می کند، خود باید تجسم اخلاق باشد/ چهار ویژگی که نباید هیئت امام حسین (ع) داشته باشد

متن کامل گفتگو با دکتر حشمت الله قنبری را در اینجا بخوانید.