یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حسینی مکازم
دو گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند + بیوگرافی

در شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران؛

دو گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند + بیوگرافی

دو گزینه از میان ۴ کاندیدای شهرداری تهران انتخاب شدند.