پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حزب سیاسی
کدام دو حزب سیاسی سرنوشت امروز «حسن روحانی» را رقم زدند؟

به بهانه‌ی بیانیه انتقادی حزب کارگزاران؛

کدام دو حزب سیاسی سرنوشت امروز «حسن روحانی» را رقم زدند؟

حزب کارگزاران سازندگی به تازگی در بیانیه‌ای، سیاست‌ها و تیم اقتصادی دولت حسن روحانی را زیر تیغ انتقاد خود برده است. اما چه شد که روحانی در شرایط سخت امروز قرار گرفته است؟