جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حزب جدید
آیا از دل گرانی دلار، «حزب» جدیدی ظهور خواهد کرد؟

گزارش تحلیلی؛

آیا از دل گرانی دلار، «حزب» جدیدی ظهور خواهد کرد؟

با توجه به رفتار سیاسی دولت‌ها در دور دوم حکمرانی خود که عمده توجه آن‌ها متوجه پایان دوره و بقای در قدرت است، آیا نمی توان این گمانه را مطرح کرد که پشت سیاست رهاسازی نرخ ارز، اهداف انتخاباتی نهفته است