شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حرمله
سرنوشت شوم قاتلان امام حسین (ع) پس از واقعه کربلا

گذری بر وقایع عاشورا؛

سرنوشت شوم قاتلان امام حسین (ع) پس از واقعه کربلا

قاتلان امام حسین (ع) و یاران ایشان پس از واقعه کربلا دچار سخت‌ترین بلاها شدند و به سزای اعمالشان رسیدند.

seperator
 مصائب اشقیاخوانی

بازیگران سه نقش منفی اصلی در سریال مختارنامه از کیفیت‌کارشان و ارتباط آن با مخالف‌خوانی در تعزیه می‌گویند

مصائب اشقیاخوانی

شمر و خولی و حرمله را شاید بتوان شاخص‌ترین اشراری دانست که در ماجرای کربلا حضور داشته‌اند و بازیگران این سه نقش هم کار دشواری را در پیش رویشان می‌دیدند.