جمعه 31 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حربه
 جنگ بیولوژیک؛ حربه آمریکا برای نابودی نسل‌ها از ویتنام تا منا

استراتژیک غیر انسانی آمریکا؛

جنگ بیولوژیک؛ حربه آمریکا برای نابودی نسل‌ها از ویتنام تا منا

نگاهی به جنگ‌های چند دهه اخیر ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که این کشور «جنگ بیولوژیک» را یک سیاست استراتژیک به منظور نابودی انسان‌های بی‌گناه و نسل‌های پس از آنها، قلمداد می‌کند.

seperator
بند «کیو» دستاویزی برای بازرسی نظامی ایران

مأموریت هیلی برای متهم کردن ایران چیست؟

بند «کیو» دستاویزی برای بازرسی نظامی ایران

آمریکا در قدم اول عدم پایبندی ایران به برجام «بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اماکن نظامی ایران» را مورد هدف قرار داد.