چهار شنبه 25 مرداد 1396
مشاهده کلمات کلیدی : حربه
 جنگ بیولوژیک؛ حربه آمریکا برای نابودی نسل‌ها از ویتنام تا منا

استراتژیک غیر انسانی آمریکا؛

جنگ بیولوژیک؛ حربه آمریکا برای نابودی نسل‌ها از ویتنام تا منا

نگاهی به جنگ‌های چند دهه اخیر ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که این کشور «جنگ بیولوژیک» را یک سیاست استراتژیک به منظور نابودی انسان‌های بی‌گناه و نسل‌های پس از آنها، قلمداد می‌کند.