چهار شنبه 2 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حدنگاری
عملیات حدنگاری در 100 هزار هکتار از اراضی استان در حال اجراست

مدیر امور اراضی قزوین:

عملیات حدنگاری در 100 هزار هکتار از اراضی استان در حال اجراست

مدیر امور اراضی استان قزوین در حاشیه بازگشایی پاکت‌های چهارمین قرار داد اجرای کاداستر اراضی کشاورزی استان عنوان کرد : کاداستر اراضی کشاورزی در سطح یکصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در حال اجرا است .