دو شنبه 1 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حجه الوداع
صحرای عرفات کجاست؟

در آستانه روزعرفه؛

صحرای عرفات کجاست؟

عرفات، نام منطقه وسیعی است با مساحت حدود ۱۸ کیلومتر مربع، در شرق مکه، اندکی متمایل به جنوب، در میان راه طائف و مکه است.