شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حجت الله عبدالملکی
پایه‌هایی مقاوم  از خانواده به سوی اقتصاد

اقتصاد داخلی از منظری دیگر؛

پایه‌هایی مقاوم از خانواده به سوی اقتصاد

در شرایط فعلی جامعه ایران اسلامی، توجه به اقتصاد مقاومتی و بررسی نقش خانواده‌ها در آن موضوع مهمی است که باید برای همه افراد جامعه تبیین و تفهیم شود.

seperator
مذاکره اقتصادی یک توهم است/ تنها اثر ملموس برجام فروش بیشتر نفت خام بود

کارشناس مسائل اقتصادی:

مذاکره اقتصادی یک توهم است/ تنها اثر ملموس برجام فروش بیشتر نفت خام بود

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: برجام فقط یک اثر ملموس بر کشور داشته است آن هم فروش بیشتر نفت خام است که موجب ذخیره شدن ثروت کشور در غرب و وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌شود، چراکه اقتصاد مذاکراتی یک توهم بوده و با مذاکره با غرب چیز قابل توجهی به دست نمی‌آید.

seperator
دکتر عبدالملکی; اینکه می‌گویند با گران کردن قیمت بنزین می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم، ادعایی «غیرعلمی» و عجیب است/ اگرکسی سواداقتصادی داشته باشد چنین اظهار نظری نمی کند

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) :

دکتر عبدالملکی; اینکه می‌گویند با گران کردن قیمت بنزین می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم، ادعایی «غیرعلمی» و عجیب است/ اگرکسی سواداقتصادی داشته باشد چنین اظهار نظری نمی کند

افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه تولید میشود، چراکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی وابسته به انرژی است؛ به طور مثال در بخش کشاورزی موتورهای پمپاژ آب و ادوات و دستگاه‌های مورد استفاده همگی با سوخت کار میکنند و در نتیجه افزایش قیمت سوخت باعث افزایش هزینه تمام شده در این بخش می‌شود.

seperator
تراز سرمایه‌ای کشور منفی است/ خام‌فروشی نفت باید کاهش یابد

عبدالملکی در مصاحبه با صبح قزوین:

تراز سرمایه‌ای کشور منفی است/ خام‌فروشی نفت باید کاهش یابد

عبدالملکی گفت: سال‌های زیادی تراز اقتصادی کشور منفی است زیرا بخش اعظم بودجه آن از خام فروشی نفت تأمین می‌شود بنابراین برای جلوگیری از هدررفت منابع نفتی باید از خام‌فروشی نفت پرهیز کنیم.