شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حجاب اسلامی
کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظف به رعایت پوشش اسلامی شدند/با متخلفان برخورد قضایی می‌شود

با ارسال نامه ای از سوی دادستان قزوین؛

کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظف به رعایت پوشش اسلامی شدند/با متخلفان برخورد قضایی می‌شود

دادستان قزوین در نامه ای به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی: خواستار رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب و شرعی برای پرسنل شد.