چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حامی سادات
 کمک به ایتام، عامل برکت در زندگی می‌شود/ سیّد بودن  تکلیف ما را سنگین‌تر می‌کند

حامی سادات در مصاحبه با صبح قزوین:

کمک به ایتام، عامل برکت در زندگی می‌شود/ سیّد بودن تکلیف ما را سنگین‌تر می‌کند

حامی سادات در مصاحبه با صبح قزوین بیان کرد: حدود 10 سالی است که با طرح اکرام ایتام کمیته امداد آشنا شدم و در این مدت تلاش کردم تا در حد بضاعت، مساعدت‌هایی را به کودکان نیازمند و یتیمان داشته باشم.