شنبه 30 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : حامد بهداد
آیا «خانه دختر» ارزش این همه حاشیه را داشت؟

تحلیل؛

آیا «خانه دختر» ارزش این همه حاشیه را داشت؟

این فیلم، چه با اصلاحات و چه بدون آن، مستقل از ارزش‌های اخلاقی، فیلمی متوسط است. فیلمی که جز بازی حامد بهداد و یکی دو سکانس پر التهاب، هیچ نکته مثبت دیگری ندارد.