چهار شنبه 30 آبان 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حادثه کرمانشاه
موزه «دورهمی» به کجا رسید؟

زمان ضبط فروش اجناس «دورهمی» چه زمانی آغاز می شود؟

موزه «دورهمی» به کجا رسید؟

پس از اتمام برنامه «دورهمی» هنوز زمان ضبط برنامه فروش اجناس این موزه مشخص نشده است.